Sat Nam Rasayan utdanning - yogisk healing teknikk.

Sat Nam Rasayan utdanning – yogisk healing teknikk.

Sat Nam Rasayan er Sanskrit og betyr «dyp gudommelig avslappning» eller «våkne til ens egen sanne identetitet». Sat Nam Rasayan er tradisjonelt sett en måte å hele på, gjennom selvbevissthet alene.

Det spesifikke aspektet av selvbevissthet, som er fundamentet for Sat Nam Rasayan, er den fulle evnen til å føle. Sat Nam Rasayan er en meditativ teknikk, og på samme tid en presis måte å hele på – både seg selv og andre.

Kunsten å hele gjennom meditasjon kalles projiserende meditativt sinn. Personen som ønsker å bli helet erfarer den typiske tilstanden tsom en yogi erfarer: evnen til å erfare gjennom følelser og evnen til å holde alt som skjer uten å reagere, uten å dømme, uten å kritisere eller sammenligne. En Yogi evner å holde alt som skjer i akspet, og det er denne erfaringen den som heles også får.

Utspringet for denne gamle teknikken, som har blitt levert fra mester til elev i århunderer, er ukjent. I levenede tid rettes all kreditt for Sat Nam Rasayan til Guru Dev Sing Ph.D, den eneste gjenlevende mester av tradisjonen. Guru Dev Sing ble inititert av Yogi Bhajan på slutten av 1970-tallet. Idag reiser Guru Dev verden over og underviser i denne healing teknikken.

For 10 år siden startet denne utdannelsen i norden, og nå i november har du muligheten til å ta denne utdanningen selv. Utdanningen går over 4 samlinger på 2 dager.

Ny oppstart er planlagt i 2017.

Vil du vite mer?

Send epost til : akalcenter@gmail.com

Eller gå inn på kundaliniyoga institutet sine hjemmesider:
www.kundaliniyogainstitutet.se