Samaya Behrens

Kundalini Yoga Lærer
Samaya Behrens KYO 1
Jeg har gjennom mange år søkt det som gir mer helse, glede og balanse i livet. Jeg har i denne søken jobbet med mange ulike yogaformer, studert kosthold og ernæring, forsket mye innen meditasjon og mantra og jeg har en lengre utdannelse innen vibrasjonsmedisin. Jeg elsker å danse og har 15 års erfaring med frigjørende dans og over 10 års fartstid som Still Point terapeut.

Jeg har alltid synes det helhetlige fokuset har vært spennende, og tenkte lenge at yoga ville være den perfekte synergi med det andre jeg gjør. Da jeg oppdaget Kundalini Yoga første gang i L.A våren 2009 var jeg solgt. Etter mange spennende, men intense år som gründer av Resonance helhetssenter begynte jeg med Kundalini Yoga hos Seva Kaur. Jeg merket raskt hvilken sterk effekt denne yogaformen hadde og hvor helhetlig den jobbet. Både med å bygge opp energien min igjen, balansere nervesystemet som var sterkt utsatt og ikke minst fant jeg raskt tilbake til meg selv på alle plan. Både mentalt, følelsesmessig og bevissthetsmessig. Jeg bestemte meg for å ta utdannelsen og har nå en internasjonal sertifisering som Kundalini Yoga Lærer. Utdanningen tar to år og jeg var elev hos Kundaliniyoga Instituet i Sverige.

Jeg opplever at summen av alt det jeg har gjort de siste 17 årene har gitt meg en dyp og helhetlig forståelse for hvordan kroppen, sinnet, følelsene og det spirituelle henger sammen. Jeg elsker alt som kan bringe et menneske nærmere sitt potensial, åpne opp for en dypere kontakt med hjerte og det sjelelige sanne uttrykket. Resultatet av dette gir en større flyt og synkronitet i livet og det skaper mer tilstedeværelse og livsglede i alt det en gjør. Kundalini Yoga er absolutt en av de verktøyene som får meg dit og det er en glede og nå kunne begynne å dele dette med flere. Jeg syns det er inspirerende å møte nye mennesker og se deres spennende reise utfolde seg og det blir spennende å se deg i mine Kundalini Yoga klasser.

Leave a Reply