Hvorfor bør jeg praktisere Kundalini Yoga?

Hvorfor bør jeg praktisere Kundalini Yoga?

Kundalini Yoga gir deg FRIHET til å leve ditt eget liv, du finner ro og glede som ingen andre enn du selv kan gi deg.

Kundalini Yoga kan hjelpe deg til å finne indre ro, få bedre søvn, bedre helse og gi deg mer flyt i livet. I Kundalini Yoga jobber vi med å styrke nervesystemet og balansere kjertelsystemet. Både sinnet (tankene våre), nervesystemet, hormonsystemet og våre energetiske systemer er kommunikasjonskanaler kroppen bruker for å kunne håndtere hverdagen og for å fungere bedre i våre hverdager.

Med et styrket nervesystem vil du kunne håndtere stress på en helt ny måte. Stress er en av de største «folkesykdommen» i vesten idag. Det er i hovedsak tankene våre som skaper stress. Derfor er det viktig med et styrket nervesystem fordi det innvirker på tankestrukturer og tankestrukturer påvirker nervesystemet. Meditasjon og bevisst pust er en måte å endre på tankemønster som skaper stress. Dette er elementer du vil finne i hver Kundalini Yoga klasse du kommer til.

Kjertelsystemet vårt styrer helsen vår og påvirker nervesystemet og nervesystemet påvirker kjertelsystemet. Kroppene våre er komplekse og det ene utelukker aldri det andre i forhold til de ulike kommunikasjonskanalene som kroppen har.

Kundalini Yoga jobber på alle nivå og det er derfor du etter en Kundalini Yoga time vil føle på indre ro, balanse, bedre helse og du vil oppleve at hverdagen er mer i flyt. Når du gjennom Kundalini Yoga skreller av lag på lag med gamle tankemønster vil du oppleve at du våkner mer til ditt eget liv, din egen sannhet og hva som er mest rett for deg i din hverdag.

Yogi Bhajan, som brakte Kundalini Yoga til vesten, kaller også Kundalini Yoga for hverdagsyoga fordi den rett og slett fungerer så gjennomgående og skaper så store og positive endringer i menneskers hverdsagsliv.