Recent Articles

5 måter å ta bedre vare på deg selv.

5 måter å ta bedre vare på deg selv.

Avhengighet er mangel på selv aksept, omsorg og kjærlighet til deg selv. Det er jo ikke så rart om vi tar Gabor Maté sin teori med i betrakningen; avhenighet er en konsekvens av avvisning i oppvekst. Avvisning skaper en selvforakt som kan være utfordrende å overvinne i voksen alder. Denne selvforakten kan gi seg uttrykk i ulike selv-saboterende handlinger som gjerne betraktes som avhengigheter. En måte å komme i mer kontakt med egne behov, følelser…

Read Article →
Kundalini Yoga - Rolls Roycen inne yoga?

Kundalini Yoga – Rolls Roycen inne yoga?

Jeg vil absolutt påstå at Kundalini Yoga er Rolls Roycen inne yoga. Den går rett inn i margen på deg. Har du først kjørt en Rolls Royce så vil du aldri gå tilbake til det merket du kom fra. Det er det samme med Kundalini Yoga – har du først erfart effekten av Kundalini Yoga, hvor dyptgripende, subtil og effektiv denne teknologien er, så er det vanskelig å gå tilbake til andre former. Greit nok…

Read Article →
Agnes Gulbrandsen

Agnes Gulbrandsen

Jeg hadde 2 venner som snakket varmt om kundalini yoga og effekten man kunne oppnå gjennom praksisen. Det jeg forsto var at man kunne oppnå sitt pontensialet. Jeg hadde blitt forklart høy og lav frekvens hos mennesker og ville også prøve å øke min frekvens. Jeg har nå praktisert kundalini yoga i ett og ett halvt år. Jeg har tatt regelmesisige private timer og forskjellen mellom nå og da er enorm. I mine 4 bedrifter…

Read Article →

More Articles